اينجا آخر راه نيست  

آخر راهم گمانم عمرم به دنیا نيستجایی كه بهش تعلق دارم اینجا نيستهركسی كنارش سایه ای دارد هیچكس الزاما تنها نيستفكر سفر افتاده به جونم بساط رفتنم محیا نيستعاشق هیچكس نشدم چونكه دل من اینجا بین شماها نيستبرای بی خوابی شبهایم حوصله ای بهر شمردن گله ها نيستهیچ احوال مرا دیدید؟حق دارید از ظاهرم پیدا نيستبرای درمان دردهایم حكیمی همچون خدا روی زمین پیدا نيست....Afsan M

ادامه مطلب  

نکات ضروری در انتخاب عینک‌های کوهنوردی  

استفاده از عینک آفتابي جهت محافظت از چشم در مقابل اشعه‌های مضر از اهمیت زیادی برخوردار است.
علاوه بر حفظ مد و زیبایی ظاهری کار اصلی یک عینک آفتابي آن است که چشم را در برابر نور مریی، اشعه فرابنفش (UV) و فروسرخ (IR) محافظت کند و شدت تابش را تا حدی کاهش دهد که عملکرد بینایی فرد مختل نشود.
عینک آفتابي استاندارد، صدمات ناشی از نور آفتاب و شروع اختلالات چشمی ناشی از سن را کاهش میدهد.
از کاربردهای مهم لنز عینک، ممانعت از رسیدن پرتوهای زیان‌آور به چشم

ادامه مطلب  

0471  

چه طنین قشنگی داره بیست سالگی ! وقتی میگن جدی جدی داری بزرگ میشی ... 
فكر میكنم اولین جوونیـم كه قصد جا به جا كردن دنیا رو نداره و درصدد اضافه كردن چیزی به جهان نيست =)) هشتگ همیشه متفاوتتت
تولدم نيست ، تولدم حتی نزدیكم نيست 
میشه انقدر پیر نباشی ؟! *eyes rolling*

ادامه مطلب  

خيال و ابتكار  

دستصبحرابگیرودربسترسنگینزمانجاریشو
ببرشتابهستونخوبهاییكهخودتمیدانی
بنویسشبهادب
انظباطنفسشرابهكامرؤیا
برخوردارازخیالیآبیشو
بدهشدستخردنامهمبصریهمیشهسختگیر
بهامانتخودرابگیرازحقایقوخیالیآفتابيشو
توهمیشهسعیدرخطزدنمشقحقایقداری،
بهجریمهایكهازجنگلسبزاحساس
حتیتركهایدرتادیبدلتبرداری
نه،اینباركهجایصبحهمخوباست
وتورهنخودِدرثقلزمانتنيستی،
بهسپیدیاندیشهسفربیا
تومگرمسافرشهرترانههایتلخزندگانینيستی؟!
باهمهفرضیههایمحتملقهر

ادامه مطلب  

امشب تورا مطلبم  

این شب ها دلم تورا مطلبد که برایت بگویم از حال دل این روزهايم از غم های خانه کرده در کنج زندگیم برایت از دواپسی هایم بگویم از ترس هایم از اینکه چقدر این روزها از تردید لبریزم از بی اعتمادی هایم به اهل زمین و روزمرگی هایم بگویم و تو ارام مرا در اغوش امنت بکشانی و بگویی نترس و من با همین یک کلمه از زبان تو تهی شوم از هرچه دوراهی و ترس که اواره ام کرده اند ای جان دل

ادامه مطلب  

سی و سه...  

جمله ى " دوستت دارم "نقل و نبات نيست كه به هركه رسیدید تعارف كنید،" دوستت دارم " یك جمله ى مقدس است،اگر آن را براى یك نفر بر زبان مى آورید باید فقط و فقط براى او تكرار كنیداگر مى گویید عاشقش هستم،باید تمامِ حواستان پرتِ او شوددرست مثل زمانى كه محوِ صدایى مى شویدو دیگر صداهاى اطراف را نمى شنویدباور كنید سخت نيست...اگر واقعا عاشق باشید...#سروش_كلهر

ادامه مطلب  

تو  

نمیدانم چقدر باید صبر را به انتظار بكشم؟!...تا یكی را در این ظلمت سوت و كور شب هایم بیابم...كه از نسل تو باشد...تا وقتی هست شب هایم رنگ آرامش بگیرد...جاده زندگى ام از نور نقره ای رنگ ستاره ها بدرخشد...و حال روزهايم خوب باشد......."مهرنور"

ادامه مطلب  

باور  

گله ها را بگذار !
ناله ها را بس كن !
روزگار گوش ندارد كه تو هی شِكوه كنی !
زندگی چشم ندارد كه ببیند اخم دلتنگِ تو را !
فرصتی نيست كه صرف گله و ناله شود !
تا بجنبیم تمام است تمام !
مهر دیدی كه به برهم زدن چشم گذشت …؟
یا همین سال جدید !
باز كم مانده به عید !
این شتاب عمر است …
من و تو باورمان نيست كه نيست !

ادامه مطلب  

آرامشِ نگاهِ یک شهید  

دو سه روزی میشود که خودت را در زندگی ام کم‌رنگ کرده ای من اما تصویرت با لباس رزمیِ جنگ را بک گراندِ گوشی ام گذاشته ام دلم میخواهد مدام در تیررس نگاهم باشی شاید پاکی ات از گناهانِ معمولی که برای هر آدمی در روز پیش می آید کم کرد..... امشب بعد از چند روزی که ردپایی از تو وسطِ شلوغی ها همهمه های روزهايم نیافتم چند دقیقه ای غرق چشم هایت شدم و چقدر تفاوت یافتم... آخرش هم یاد حرف هایت که نقل کرده بودند که چقدر از نگاه های نا محرم فراری بوده ای اشتیاقم را ب

ادامه مطلب  

فوبیا  

فوبیای این روزهايم ترامپ شدن طرف مقابل است. یعنی اینکه بزنند زیر توافقی که کردیم و روز از نو روزی از نو! من هیچ وقت مذاکره کننده خوبی نمی شدم. البته اینکه برای خودت مذاکره کنی یا دیگران شاید کمی قضیه فرق کند. اما من برای خودم هیچ وقت خیلی چانه نمی زنم. یا دوست دارم زود بدست بیاورم و یا بدهم و برود. اما آنگونه که خودم را می شناسم شاید برای حقوق دیگران اینقدر سهل گیر نباشم. علی ایحال با اینکه در این ازدواج انصافا کلاه گشادی بر سرم رفت و هر کس از ماج

ادامه مطلب  

766- 17  

       
       میگن که جنگِ جهانی بعدی بر سر آبه. به نظر من با این قیمت ها و برخی وسواس ها میتونه سر شامپو هم باشه. لذا توی حموم شامپوی همدیگه رو طوری استفاده نکنید که انگار اون دنیایی نيست و سر پل صراط قرار نيست یقتونو بگیرن. شخصا فقط فعلا با احتکار این قلم جنس ممکنه دلم آروم بگیره.
 
عکس تزیینی نيست
 
 

ادامه مطلب  

غم مخور ...  

یوسف گمگشته بازآید به کنعان غم مخور      کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور

ای دل غمدیده حالت به شود دل بد مکن      وین سر شوریده بازآید به سامان غم مخور

گر بهار عمر باشد باز بر تخت چمن               چتر گل در سر کشی ای مرغ خوشخوان غم مخور

دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت           دایما یک سان نباشد حال دوران غم مخور

هان مشو نومید چون واقف نه ای از سر غیب  باشد اندر پرده بازی های پنهان غم مخور

ای دل ار سیل فنا بنیاد هستی برکند           چون تو

ادامه مطلب  

باتوام  

دیدمش مثل همیشه عالی چقدر این دختر خوبه چقدر بهم آرامش میده چقدر باحال که بدون هماهنگی هردوروزه بودیم ولی چقدر حیف ....بگذریم .


با توامای  تسکین!ای تکان‌های دل!ای آرامش ساحل!با توامای نور!ای منشور!ای تمام طیف‌های آفتابي!ای کبود ارغوانی!ای بنفشابی!با توام ای شور ای دلشوره‌ی شیرین!با توامای شادی غمگین!با توامای غم!غم مبهم!ای نمی‌دانم!هر چه هستی باش!ای کاش...نه، جز اینم آرزویی نيست:هر چه هستی باش!اما باش!
قیصر امین‌پور

ادامه مطلب  

153  

امروز چقدر دیر گذشت 
ظهر نخوابیدم ، الانم با اینكه یه عالمه با عدنان بدو بدو كردم ، خوابم نمیاد
ذهنم درگیرِ هیچی جز اینكه فردا دوباره میاد اینجا نيست

ادامه مطلب  

تو  

 
باتوچهمیكندغصهپژمردنگل
بعدازآفتابيكهشدی
خاكیكهوجودتساختی
ابریكهبهمنطقبارانیش
هرروزحریربوسههایدرسعشق
برشانهاشانداختی
باتوچهمیكندكهتوتمامسعیخویشتنبودی
بهگزارههاییكهبهقالبفصیحتجربه
جملهجملهدرنقشملاطفت
بهجمعبیزبانیمجازقانونصدا
اشارهدرزبانالكنسكوتمیساختی
باتوچهمیكندعذاباشتباهیكهدرخاطرهات
رنجدریافتنچارهایازپیشگیری
وهزارراهنوبهچالششداشتیولی
توبیاموختیوآموختی
بهبدفرضیآن
شكستدارندهنوزعالموتو،آه
ازنیاموختنشدرعملشا

ادامه مطلب  

تو کی می آیی..؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟  

دل من در تب و تاب است تو كی می آییحال من بی تو خراب است تو كی می آییتو نباشی همه دنیا كه سرابی بیش نيستآب هم بی تو سراب است تو كی می آییترسم كه بمیرم ، من تو را سیر نبینمعمر من عمر حباب است تو كی می آییاین همه مست ولی مست تو بودن دگر استچشم تو مستی ناب است تو كی می آییجنّت از دست دهم بس كه گنه كرده دلمدیدنت عین ثواب است تو كی می آییحاصل عمر چه باشد گر كه دلدارم نيست حاصلش رنج و عذاب است تو كی می آییمن به وصل تو رسم یا نرسم مهتابمنكند وصل تو خواب است ت

ادامه مطلب  

"انسان بودن هزينه سنگيني دارد"!!  

"انسان بودن هزینه سنگینی دارد"!!
کسی که دربارۀ پول و دستمزدش زیاد اصرار نمی کند و خیال می کند دیگران انصاف دارند،احمق نيست،مناعت طبع دارد.کسی که به موقع می آید و برای با کلاس بودن، عده ای را منتظر نمی گذارد،احمق نيست، منظم و محترم است.کسی که برای حل مشکلات دیگران به آن ها پول قرض می دهد یا ضامن وام آن ها می شود و به دروغ نمی گوید که ندارم و گرفتارم،احمق نيست،کریم و جوانمرد است.کسی که از معایب و کاستی های دیگران، در می گذرد و بدی ها را نادیده می گ

ادامه مطلب  

,, عینک باترفلای 8002chanel ,,  

عینک باترفلای 8002chanel
 
امروزه تقرببا همه افراد جامعه از اثرات مضر اشعه ماوراء بنفش بر روی پوست آگاه هستند.
علاوه بر این اشعه ماوراء بنفش موجب آسیب رسیدن به چشم می گردد
قرار گرفتن در معرض نور آفتاب به مدت طولانی موجب ایجاد اختلالات چشمی همچون آب مروارید ، کوررنگی و اختلالات پوستی بر روی اطراف چشم مانند چین و چروک ، پیری زودرس و حتی سرطان پوست می شود.
قیمت : 55,000  تومان
 
 
یک راه حل جلوگیری از اختلالات چشمی و پوستی ، استفاده از عین

ادامه مطلب  

,, عینک باترفلای 8002chanel ,,  

عینک باترفلای 8002chanel
 
امروزه تقرببا همه افراد جامعه از اثرات مضر اشعه ماوراء بنفش بر روی پوست آگاه هستند.
علاوه بر این اشعه ماوراء بنفش موجب آسیب رسیدن به چشم می گردد
قرار گرفتن در معرض نور آفتاب به مدت طولانی موجب ایجاد اختلالات چشمی همچون آب مروارید ، کوررنگی و اختلالات پوستی بر روی اطراف چشم مانند چین و چروک ، پیری زودرس و حتی سرطان پوست می شود.
قیمت : 55,000  تومان
 
 
یک راه حل جلوگیری از اختلالات چشمی و پوستی ، استفاده از عین

ادامه مطلب  

,, عینک باترفلای 8002chanel ,,  

عینک باترفلای 8002chanel
 
امروزه تقرببا همه افراد جامعه از اثرات مضر اشعه ماوراء بنفش بر روی پوست آگاه هستند.
علاوه بر این اشعه ماوراء بنفش موجب آسیب رسیدن به چشم می گردد
قرار گرفتن در معرض نور آفتاب به مدت طولانی موجب ایجاد اختلالات چشمی همچون آب مروارید ، کوررنگی و اختلالات پوستی بر روی اطراف چشم مانند چین و چروک ، پیری زودرس و حتی سرطان پوست می شود.
قیمت : 55,000  تومان
 
 
یک راه حل جلوگیری از اختلالات چشمی و پوستی ، استفاده از عین

ادامه مطلب  

شكنجه ي ساعتي  

"هفتاد و پنج سال زمان كمی برای یادگرفتن رعایت حقوق دیگران نيست" یا "دایناسور بی اخلاقی" :
خب الان می خوام بخوابم از دست همسایه پرحرفم (با تلفن) _نود و نه درصد حرفاشم غیبت فامیل و دوست و آشناست_ كه همزمان تلویزیونشم با صدای بلند روشنه، چكار كنم!؟ چقدر بگم تذكر بدم؟ خیلی پیرزن خوشگلی هم هست تو این سن هنوز خواستگار داره! اگه شوهر می كرد، انقدر زر نمی زد چون خودش ی بار گفت من با تلویزیون زنده م و بدون تلفن نمی تونم و در جای دیگری گفت : من شوهر نمی كنم. 


ادامه مطلب  

دلدارى دوستانه  

سارا گفت:
- یه جایى رو مى شناسم كه عینك بیست و پنج هزار تومانى مى فروشن!
من حرفى نزدم.
- ببین با عینك هاى من مو نمى زنه. البته، فقط كمى كیفیتشون پایین تره!
نگاهش كردم.
- اره.من هیچوقت از اونا نمى خرم.اما، شرایط الان تو فرق مى  كنه دیگه!
چشم غره رفتم.
- از كور شدن كه بهتره.تازه واسه همیشه نيست كه.خوب میشه اوضاعت!

ادامه مطلب  

,, عینک آفتابی دیور Gentle Monster ,,  

عینک آفتابي دیور Gentle Monsterطراحی فوق العاده جدید و شیکهمراه کیف و دستمال عینکعرضه در رنگ های مختلف
 
قابل استفاده برای خانم ها و آقایاندارای UV 400
قیمت : 45,000  تومان
قیمت : 45000 تومان
این عینک در رنگ شیشه خاکستری، مشکی، صورتی و آبی  عرضه شده است.شما هنگام تکمیل فرم سفارش می توانید رنگ مورد نظر را در قسمت پیام سبد خرید ذکر کنید.بدون شک استفاده از عینک های با کیفیت علاوه بر اینکه از چشمان شما محافظت می کند باعث زیبایی تحسین برانگیز چهره شم

ادامه مطلب  

,, عینک آفتابی دیور Gentle Monster ,,  

عینک آفتابي دیور Gentle Monsterطراحی فوق العاده جدید و شیکهمراه کیف و دستمال عینکعرضه در رنگ های مختلف
 
قابل استفاده برای خانم ها و آقایاندارای UV 400
قیمت : 45,000  تومان
قیمت : 45000 تومان
این عینک در رنگ شیشه خاکستری، مشکی، صورتی و آبی  عرضه شده است.شما هنگام تکمیل فرم سفارش می توانید رنگ مورد نظر را در قسمت پیام سبد خرید ذکر کنید.بدون شک استفاده از عینک های با کیفیت علاوه بر اینکه از چشمان شما محافظت می کند باعث زیبایی تحسین برانگیز چهره شم

ادامه مطلب  

,, عینک آفتابی دیور Gentle Monster ,,  

عینک آفتابي دیور Gentle Monsterطراحی فوق العاده جدید و شیکهمراه کیف و دستمال عینکعرضه در رنگ های مختلف
 
قابل استفاده برای خانم ها و آقایاندارای UV 400
قیمت : 45,000  تومان
قیمت : 45000 تومان
این عینک در رنگ شیشه خاکستری، مشکی، صورتی و آبی  عرضه شده است.شما هنگام تکمیل فرم سفارش می توانید رنگ مورد نظر را در قسمت پیام سبد خرید ذکر کنید.بدون شک استفاده از عینک های با کیفیت علاوه بر اینکه از چشمان شما محافظت می کند باعث زیبایی تحسین برانگیز چهره شم

ادامه مطلب  

0463  

خره ، كی میخوای بفهمی درمان معده درد قرص نيست بلكه عرق نعنا و نباته :| 
+ شمارو نمیدونم ولی این وسترن مدسِن (قرص) به هرجای من بسازه ، معدمو كه كااملاااً به فاك میده 
+ و تنها تبِ سنتیِ مادر بزرگ است كه میماند ... 
 مورد داشتیم عرق نعنا خورده ، سرطانشم خوب شده [ایـح ایـح ایـح]

ادامه مطلب  

بد جوری دوریت من ُ میکشه .  

شهریور خاصیتش دلتنگی بیشتره هم برای آدماش هم طبیعت اطراف و حتی هاله ی آفتابي که روی میز تحریرم افتاده و سایه ی برگ های درخت چند ساله ی حیاط روی دیوار اتاقم .. حتی نسیم خنکی که هرازگاهی نزدیک طلوع یا غروب آفتاب میوزه و از پاییـز خبر میاره !‌ اصلا فکر میکنم دلتنگی از مواد سازنده ی پاییـزه ..!‌ هَواش عاشِق کُشِه ! ..  پاییـز دلگیـر ِ تو نباشی دلگیر تـر . میدونـی ازچی میگم ؟ از بـارونـی که هدر میـره ! از قدم نـزدن روی برگای خشک و صدای ِ خش خششون .. ! ا

ادامه مطلب  

همین کافی است...  

مثل تمامی لحظه های زندگی ام نشسته بودم به ورق زدن دفتر با تو بودن
داشتم می اندیشیدم که من برای با تو بودن و با تو ماندن چه کردم
به کرده ها و نکرده هایم
و کوهی از درد برروی قلبم،
پایان افکارم ناگهان این پرسش در ذهنم پدیدار شد؛
تو برای با من ماندن و به خاطر من چه کردی؟
هنوز ساعت هاست کنج اتاق تاریک به اندیشه نشسته ام
بی هیچ نتیجه ای،
شاید هیچ گاه در این کلاف پیچیده افکار به نتیجه ای نخواهم رسید
ولی چاره ای نيست
چون تنها در لابلای این افکار تو را در

ادامه مطلب  

وارونه  

دو هفته پیش بود با دوستانم بیرون رفته بودیم؟امروز آرزو پیام گذاشته بود؛امروز هم بیرون برویم .شهپر و رویا وقت داشتند.اما، من و سارا كار داشتیم.آیا درستش این نيست كه متاهل ها، آنهم متاهل هاى بچه دار وقت نداشته باشند و مجردها كار؟فك كن سر كار حاضر بودن در عصر روز جمعه!

ادامه مطلب  

نفسم گرفت ازاین شهر-شفیعی کدکنی  

نفسم گرفت از این شهر درِ این حصار بشکندرِ این حصارِ جادوییِ روزگار بشکنچو شقایق از دلِ سنگ برآر رایتِ خونبه جنون صلابتِ صخره‌ی کوهسار بشکنتوکه ترجمانِ صبحی به ترنم و ترانهلبِ زخم‌دیده بگشا صفِ انتظار بشکنشبِ غارت تتاران همه‌سو فکنده سایهتو به آذرخشی این سایه‌ی دیوسار بشکن
زِ برون کسی نیاید چو به یاریِ تو اینجاتو زِ خویشتن برون آ سپهِ تتار بشکنسرِ آن ندارد امشب که برآید آفتابيتو خود آفتابِ خود باش و طلسمِ کار بشکنبسُرای تا که هستی که سر

ادامه مطلب  

و اينک اين دو جريان هيچ ربطي بهم نداشتند.  

شاید مسئله ی تو ، پیچیده ترین مسئله ی تمام عمرم باشد.
من از تو ِ پیچیده رنجورم. همه چیز تقصیر خودمه.. لعنت به قلبی ک افسارش از دستت در میره.
اما من محکم تر و بی رحم تر از این حرفا شدم.
+ اینک ماشینت مدل بالاس ، دلیل بر این نی ک همه خیره شن بهت
یا با حسرت نگات کنن. میتونی امتحان کنی مزه بی توجهی رو 
چون ارزش های همه پول نيست ، عاره :)) 

ادامه مطلب  

ذهنت را درگير حرف مردم نكن  

ذهنت را درگیر حرف مردم نكن
این روزها حرف و حدیث زیاد استمهم نيست دیگرانچه فكر مىكنند و چه میگویندهیچكس در هیچ جاى دنیاهمدرد دردهاى تو نخواهد شدجز خودتگاهى باید از نو شروع كرد ودل به دریا زدماندن كنار آدمهاى اشتباهحق هیچکس نيست
 

ادامه مطلب  

بر میگردیم به زمان قدیم  

برگردیم به زمان هاى قدیمبه ما تكنولوژى نیامده جانمبرایت نامه مینوسم!از مبدأ معلوم، به مقصدِ نا معلومعزیزِ جانم؛ سلام!كلام را كوتاه میكنم!ملالى نيست جز دلتنگى هاى هر شبو مرورِ تمامِ خاطراتى كهاى كاش از ذهنَت پاك نشده باشد!همین!دلتنگِ "تو"،"من"#علی_قاضی_نظام

ادامه مطلب  

بارون  

شاید نشه از شبهای بارونی نوشت چون مطمئنی همه تو فکرشن که یه چیزی بنویسن...اگه خودکار بگیری دستت و کاغذی بذاری جلوت تا بخوای بش فک کنی که چی بنویسم که از همه با احساس تر باشه بارون تموم شده و فقط قطره ای که از رد شدن زیر درختا که حسابی حال کردن زیر بارون روی سرت میفته بیشتر نصیبت نشه...اگرم بخوای پشت پنجره بشینی و چایی داغی که تو دستته رو با بارون تقسیم کنی خیالت پرواز می کنه بالای ابرا و وقتی به خودت میای که توی هوای آفتابي نمیدونی چایی سردتو بخو

ادامه مطلب  

مرگـ خاموشـ  

‎هر روز میلیون‌ها نفر در سراسر جهان‎در خط مقدم تنهایى‌شان ،‎با خاطراتِ خود مى‌جنگند‎و كشته مى‌شوند ...‎جنگ‌هایى كه در آن‌ها ، پاى هیتلر و روزولت و موسولینى در میان نيست !‎رسانه‌ها اخبارشان را پوشش نمى‌دهند !‎خونى نمى‌ریزد ، خانه‌اى خراب نمى‌شود و نوامیسِ ملت به تاراج نمى‌روند !‎آنچه رخ مى‌دهد سیگارى است كه دود مى‌شود و انسانى كه به رو زوال مى‌رود ...‎#معین_معین_زاده

ادامه مطلب  

ننگ بر من  

درهمینصبحكهازرایحهحیاتجاریاستبهار
كودكیدرخانهاندیشهاش
گودِتاریكِعفنگرفتهایرابهتداعیدارد
كهدرآننیلوفرفریببهبویتهییج
زخماخلاقكسیرابهمشامشآرد
كسیازراهسریعتربهكلاسشمیرسد
یكنفرسرعتخویشرابهغریزهوحشیوناپاكهدایتدارد
مغزیكمدادازفشارالتهابدرسخوبدلمیشكند
التهابذهنبیماركسیدرمغزعنكبوتیاش
لوحپاككودكیرابهتارافساددرتمنیدارد
درهمینصبحكهچونصبوحدركامكسانیمملوازبیداریاست
مستیِعربدهجوینانمفت
گلویخلطاندودآقازادهایرابهفواحشوا

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1