کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دامغان دو
و شهرداری دامغان برگزار می کند :
مسابقه عکاسی " قاب پیروزی"
از جشن ها و اذين بندی های شهری در ایام مبارک دهه فجر
عکاسی کرده و در این رقابت شرکت نمایید. اثاری که بازتابی از
المان های خاص شهر دامغان باشد امتیاز بیشتری خواهند داشت.
هر شرکت کننده حداکثر می تواند سه اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال
نماید. عکس های گرفته شده با دوربین و موبایل به طور جداگانه داوری
خواهند شد.
مهلت ارسال اثار : ۲۵ بهمن ۱۳۹۶

ادامه مطلب  

 

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دامغان دو
و شهرداری دامغان برگزار می کند :
مسابقه عکاسی " قاب پیروزی"
از جشن ها و اذين بندی های شهری در ایام مبارک دهه فجر
عکاسی کرده و در این رقابت شرکت نمایید. اثاری که بازتابی از
المان های خاص شهر دامغان باشد امتیاز بیشتری خواهند داشت.
هر شرکت کننده حداکثر می تواند سه اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال
نماید. عکس های گرفته شده با دوربین و موبایل به طور جداگانه داوری
خواهند شد.
مهلت ارسال اثار : ۲۵ بهمن ۱۳۹۶

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1