پرنده گفت: -فروغ فرخزاد-دکلمه رضا پیربادیان  

پرنده گفت: «چه بویی، چه آفتابی، آه بهار آمده استو من به جستجوی جفت خویش خواهم رفت.»پرنده از لب ایوانپرید، مثل پیامی پرید و رفت پرنده کوچک بودپرنده فکر نمی‌کردپرنده روزنامه نمی‌خواند پرنده قرض نداشت پرنده آدم‌ها را نمی‌شناخت پرنده روی هوا و بر فراز چراغ‌های خطر در ارتفاع بی‌خبری می‌پرید و لحظه‌های آبی را دیوانه‌وار تجربه می‌کردپرنده، آه، فقط یک پرنده بود!دانلود دکلمه با صدای رضا پیربادیان

ادامه مطلب  

اتاقم مملو پرنده است(بتول مبشری)  

اتاقم مملو پرنده استپرنده های مَست به سمت تو می آیندپرنده های زخمی از سمت تو برمی گردندو آنکه بر شانه ی چپم نشستهچنان آواره مانده که به کوچ فکر می کندپاییز هم دامنش پر از پرنده است برویم .....
بتول مبشری
اشعار بتول مبشری

ادامه مطلب  

اصرار می کند  

یکیشان بی خیال هیاهوی بقیه هی دارد می گوید: دی دی دا، دی دی دا،  دی دی دا...توجه کرده اید صدای بعضی از پرنده ها  توی انبوه صدای پرنده های دیگر چقدر متفاوت و شنیدنی است؟ انگار رفته روی مخ بغل دستیش، لطیف و عشوه گرانه هی می گوید: بریم سینما، بریم سینما، بریم سینما!  

ادامه مطلب  

اصرار می کند  

یکیشان بی خیال هیاهوی بقیه هی دارد می گوید: دی دی دا، دی دی دا،  دی دی دا...توجه کرده اید صدای بعضی از پرنده ها  توی انبوه صدای پرنده های دیگر چقدر متفاوت و شنیدنی است؟ انگار رفته روی مخ بغل دستیش، لطیف و عشوه گرانه هی می گوید: بریم سینما، بریم سینما، بریم سینما!  

ادامه مطلب  

اصرار می کند  

یکیشان بی خیال هیاهوی بقیه هی دارد می گوید: دی دی دا، دی دی دا،  دی دی دا...توجه کرده اید صدای بعضی از پرنده ها  توی انبوه صدای پرنده های دیگر چقدر متفاوت و شنیدنی است؟ انگار رفته روی مخ بغل دستیش، لطیف و عشوه گرانه هی می گوید: بریم سینما، بریم سینما، بریم سینما!  

ادامه مطلب  

اصرار می کند  

یکیشان بی خیال هیاهوی بقیه هی دارد می گوید: دی دی دا، دی دی دا،  دی دی دا...توجه کرده اید صدای بعضی از پرنده ها  توی انبوه صدای پرنده های دیگر چقدر متفاوت و شنیدنی است؟ انگار رفته روی مخ بغل دستیش، لطیف و عشوه گرانه هی می گوید: بریم سینما، بریم سینما، بریم سینما!  

ادامه مطلب  

اصرار می کند  

یکیشان بی خیال هیاهوی بقیه هی دارد می گوید: دی دی دا، دی دی دا،  دی دی دا...توجه کرده اید صدای بعضی از پرنده ها  توی انبوه صدای پرنده های دیگر چقدر متفاوت و شنیدنی است؟ انگار رفته روی مخ بغل دستیش، لطیف و عشوه گرانه هی می گوید: بریم سینما، بریم سینما، بریم سینما!  

ادامه مطلب  

اصرار می کند  

یکیشان بی خیال هیاهوی بقیه هی دارد می گوید: دی دی دا، دی دی دا،  دی دی دا...توجه کرده اید صدای بعضی از پرنده ها  توی انبوه صدای پرنده های دیگر چقدر متفاوت و شنیدنی است؟ انگار رفته روی مخ بغل دستیش، لطیف و عشوه گرانه هی می گوید: بریم سینما، بریم سینما، بریم سینما!  

ادامه مطلب  

اصرار می کند  

یکیشان بی خیال هیاهوی بقیه هی دارد می گوید: دی دی دا، دی دی دا،  دی دی دا...توجه کرده اید صدای بعضی از پرنده ها  توی انبوه صدای پرنده های دیگر چقدر متفاوت و شنیدنی است؟ انگار رفته روی مخ بغل دستیش، لطیف و عشوه گرانه هی می گوید: بریم سینما، بریم سینما، بریم سینما!  

ادامه مطلب  

احوالات!  

خیلی سریع بگم حرفام رو که چشمام رو به زور باز نگه داشتم!بالاخره بخش اعصابمون ، دیروز ، یعنی پنج شنبه تموم شد ، چهارشنبه امتحان عملی ش بود که به شدت سخت بود ، و پنج شنبه هم امتحان تئوری که بدک نبود!و خوب مام نهایتا وارد تعطیلات عید شدیم!شبا که می خوام بخوابم ، همین حول و حوش ساعت ۲-۳ ، صدای پرنده ها از لابلای درختای اطراف بوستان میاد...تعجب می کنم که چرا این پرنده ها این وقت شب بیدارن اصن!اونام مث ما بدخواب شدن ؟ یا که چی؟!؟!امشب حسین آقا رو دیدم ، ا

ادامه مطلب  

احوالات!  

خیلی سریع بگم حرفام رو که چشمام رو به زور باز نگه داشتم!بالاخره بخش اعصابمون ، دیروز ، یعنی پنج شنبه تموم شد ، چهارشنبه امتحان عملی ش بود که به شدت سخت بود ، و پنج شنبه هم امتحان تئوری که بدک نبود!و خوب مام نهایتا وارد تعطیلات عید شدیم!شبا که می خوام بخوابم ، همین حول و حوش ساعت ۲-۳ ، صدای پرنده ها از لابلای درختای اطراف بوستان میاد...تعجب می کنم که چرا این پرنده ها این وقت شب بیدارن اصن!اونام مث ما بدخواب شدن ؟ یا که چی؟!؟!امشب حسین آقا رو دیدم ، ا

ادامه مطلب  

پرنده‌ای که لانه ساختن بلد نبود- روز اول  

نامش را نمی‌دانم. هرگز پرنده‌ای شبیه به او ندیده‌ام. هرگز صدایش را نشنیده‌ام. هرگز ندیده‌ام جفتی داشته باشد. حتی نمی‌دانم بالغ است یا نه. فقط می‌دانم که نمی‌تواند لانه بسازد.هم‌انداره گنجشک است اما بی‌اندازه کم‌روتر؛ با رنگ‌هایی شادتر. شاید بیشتر شبیه به جوجه رنگی‌هایی باشد که در کارتن کنار خیابان می‌فروشند. گرچه جوجه رنگی نیست اما من در دلم او را «جوجه رنگی من» صدا می‌زنم. اولین بار که متوجه وجودش شدم، صبح یک روز برفی بود.

ادامه مطلب  

پرنده‌ای که لانه ساختن بلد نبود- روز اول  

نامش را نمی‌دانم. هرگز پرنده‌ای شبیه به او ندیده‌ام. هرگز صدایش را نشنیده‌ام. هرگز ندیده‌ام جفتی داشته باشد. حتی نمی‌دانم بالغ است یا نه. فقط می‌دانم که نمی‌تواند لانه بسازد.هم‌انداره گنجشک است اما بی‌اندازه کم‌روتر؛ با رنگ‌هایی شادتر. شاید بیشتر شبیه به جوجه رنگی‌هایی باشد که در کارتن کنار خیابان می‌فروشند. گرچه جوجه رنگی نیست اما من در دلم او را «جوجه رنگی من» صدا می‌زنم. اولین بار که متوجه وجودش شدم، صبح یک روز برفی بود.

ادامه مطلب  

پرنده‌ای که لانه ساختن بلد نبود- روز اول  

نامش را نمی‌دانم. هرگز پرنده‌ای شبیه به او ندیده‌ام. هرگز صدایش را نشنیده‌ام. هرگز ندیده‌ام جفتی داشته باشد. حتی نمی‌دانم بالغ است یا نه. فقط می‌دانم که نمی‌تواند لانه بسازد.هم‌انداره گنجشک است اما بی‌اندازه کم‌روتر؛ با رنگ‌هایی شادتر. شاید بیشتر شبیه به جوجه رنگی‌هایی باشد که در کارتن کنار خیابان می‌فروشند. گرچه جوجه رنگی نیست اما من در دلم او را «جوجه رنگی من» صدا می‌زنم. اولین بار که متوجه وجودش شدم، صبح یک روز برفی بود.

ادامه مطلب  

پرنده‌ای که لانه ساختن بلد نبود- روز اول  

نامش را نمی‌دانم. هرگز پرنده‌ای شبیه به او ندیده‌ام. هرگز صدایش را نشنیده‌ام. هرگز ندیده‌ام جفتی داشته باشد. حتی نمی‌دانم بالغ است یا نه. فقط می‌دانم که نمی‌تواند لانه بسازد.هم‌انداره گنجشک است اما بی‌اندازه کم‌روتر؛ با رنگ‌هایی شادتر. شاید بیشتر شبیه به جوجه رنگی‌هایی باشد که در کارتن کنار خیابان می‌فروشند. گرچه جوجه رنگی نیست اما من در دلم او را «جوجه رنگی من» صدا می‌زنم. اولین بار که متوجه وجودش شدم، صبح یک روز برفی بود.

ادامه مطلب  

پرنده‌ای که لانه ساختن بلد نبود- روز اول  

نامش را نمی‌دانم. هرگز پرنده‌ای شبیه به او ندیده‌ام. هرگز صدایش را نشنیده‌ام. هرگز ندیده‌ام جفتی داشته باشد. حتی نمی‌دانم بالغ است یا نه. فقط می‌دانم که نمی‌تواند لانه بسازد.هم‌انداره گنجشک است اما بی‌اندازه کم‌روتر؛ با رنگ‌هایی شادتر. شاید بیشتر شبیه به جوجه رنگی‌هایی باشد که در کارتن کنار خیابان می‌فروشند. گرچه جوجه رنگی نیست اما من در دلم او را «جوجه رنگی من» صدا می‌زنم. اولین بار که متوجه وجودش شدم، صبح یک روز برفی بود.

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ خاطره انگیز من یه پرنده ام از محمد حیدری  

::با تشکر و آرزوی سلامتی برای استاد ایرج::آهنگ خاطره انگیز من به پرندم با صدای محمد حیدریman ye parandam arezoo daram to bagham bashi i to bagham bashiman ye khooneye tango tarikam kashki to biyay cheragham bashi i cheragham bashiharja ke basham harki ke basham to bayad bashi ta zende bashamمیمیرم اگه از تو جدا شم..اگه تاریکم.. اگه روشنم..اگه پاییزم.. اگه بهاااارم..تورو دوس دارم..تورودوس دارم.............تورو دوس دارم مثل هرکسیکه دوس میداره جسموجونشو...مثلآسمونیکه ستارشو یا ستاره ایکه آسمونشو...age tarikam age roshanam age paizam age baharmtoro dus daram toro dus daram....

ادامه مطلب  

مری ،ماروین، تیمور و بعدازظهر انگور  

روی چمن ها دراز کشیده بودیم و انگور میخوردیم. نزدیک غروب بود و همینطوری که داشت انگورشو میخورد، هربار که دهنشو باز میکرد خورشید دیده میشد. انگار داشت خورشید و میجویید. گوشیشو برداشتم و یه انگور بهش دادم و ازش فیلم گرفتم. خیلی فیلم خوبی شد. پرتوهای نور و اون گردالی های سرش و میشد تو هر بار بین لبهاش دید. فیلم گفت چقدر خوب میبینی دنیارو. چقدر قشنگه از چشم تو همه چیزو دیدن. کاش پشت چشمهای تو بودم. دوست داشتم کامپلیمنتشو.*دو تا پرنده که به نظر میومد

ادامه مطلب  

مرغ و خروس 20 میلیون تومانی هم به بازار آمد (+تصاویر)  

«آیام سمانی» گران‌ترین پرنده دنیا و از ماکیان سیاه رنگ بومی کشور اندونزی است که به قیمت 5 هزار دلار فروخته می‌شود.به گزارش اشگاه خبرنگاران, گران‌ترین مرغ و خروس دنیا با نام آیام سمانی نوعی از ماکیان سیاه رنگ است که بومی کشور اندونزی محسوب می‌شود.قیمت یک جفت از این مرغ و خروس گاهی به 5 هزار دلار می‌رسد.پرها، گوشت و اندام‌های داخلی این پرنده به رنگ سیاه است، اما خون جاری در رگ‌های آن به رنگ قرمز تیره است و تخم‌هایی که می‌گذارد نیز به رنگ تخ

ادامه مطلب  

آمریکا زمانی از توانمندی ما مطلع می‌شود که دیگر کاری از دستش برنمی‌آید  

مجموعه متنوعی از بی سرنشین‌ها را در اختیار داریم
فرمانده نیروی دریایی سپاه می‌گوید که در این نیرو، مجموعه متنوعی از پرنده‌های بی‌سرنشین را در اختیار دارد که قابلیت اجرای هرگونه عملیات علیه دشمنان را دارند.لشکر سایبری فدائیان رهبر

ادامه مطلب  

آمریکا زمانی از توانمندی ما مطلع می‌شود که دیگر کاری از دستش برنمی‌آید  

مجموعه متنوعی از بی سرنشین‌ها را در اختیار داریم
فرمانده نیروی دریایی سپاه می‌گوید که در این نیرو، مجموعه متنوعی از پرنده‌های بی‌سرنشین را در اختیار دارد که قابلیت اجرای هرگونه عملیات علیه دشمنان را دارند.لشکر سایبری فدائیان رهبر

ادامه مطلب  

آمریکا زمانی از توانمندی ما مطلع می‌شود که دیگر کاری از دستش برنمی‌آید  

مجموعه متنوعی از بی سرنشین‌ها را در اختیار داریم
فرمانده نیروی دریایی سپاه می‌گوید که در این نیرو، مجموعه متنوعی از پرنده‌های بی‌سرنشین را در اختیار دارد که قابلیت اجرای هرگونه عملیات علیه دشمنان را دارند.لشکر سایبری فدائیان رهبر

ادامه مطلب  

آمریکا زمانی از توانمندی ما مطلع می‌شود که دیگر کاری از دستش برنمی‌آید  

مجموعه متنوعی از بی سرنشین‌ها را در اختیار داریم
فرمانده نیروی دریایی سپاه می‌گوید که در این نیرو، مجموعه متنوعی از پرنده‌های بی‌سرنشین را در اختیار دارد که قابلیت اجرای هرگونه عملیات علیه دشمنان را دارند.لشکر سایبری فدائیان رهبر

ادامه مطلب  

آمریکا زمانی از توانمندی ما مطلع می‌شود که دیگر کاری از دستش برنمی‌آید  

مجموعه متنوعی از بی سرنشین‌ها را در اختیار داریم
فرمانده نیروی دریایی سپاه می‌گوید که در این نیرو، مجموعه متنوعی از پرنده‌های بی‌سرنشین را در اختیار دارد که قابلیت اجرای هرگونه عملیات علیه دشمنان را دارند.لشکر سایبری فدائیان رهبر

ادامه مطلب  

آمریکا زمانی از توانمندی ما مطلع می‌شود که دیگر کاری از دستش برنمی‌آید  

مجموعه متنوعی از بی سرنشین‌ها را در اختیار داریم
فرمانده نیروی دریایی سپاه می‌گوید که در این نیرو، مجموعه متنوعی از پرنده‌های بی‌سرنشین را در اختیار دارد که قابلیت اجرای هرگونه عملیات علیه دشمنان را دارند.لشکر سایبری فدائیان رهبر

ادامه مطلب  

از سرگذشت  

صلابت آن نگاه آخرت را اگر دریابم برای یک عمر صلابت دربرابر شیطان مرا کافی استعاشقم برسرگذشت عاشقی کز سرگذشتچون حسین از سرگذشتافسانه شد این سرگذشتکجائید ای شهیدان خداییبلاجویان دشت کربلاییکجائید ای سبک روحان عاشقپرنده تر زمرغان هواییدانلود نغمه سرگذشت(به یاد شهید بی سر مدافع حرم محسن حججی)

ادامه مطلب  

 

دریادار فدوی در گفتگو با تسنیم: آمریکا زمانی از توانمندی ما مطلع می‌شود که دیگر کاری از دستش برنمی‌آید/ مجموعه متنوعی از پهپادها را در اختیار داریم فرمانده نیروی دریایی سپاه می‌گوید که این نیرو مجموعه متنوعی از پرنده‌های پهپادها را در اختیار دارد که قابلیت اجرای هرگونه عملیات علیه دشمنان را دارند. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

 

دریادار فدوی در گفتگو با تسنیم: آمریکا زمانی از توانمندی ما مطلع می‌شود که دیگر کاری از دستش برنمی‌آید/ مجموعه متنوعی از پهپادها را در اختیار داریم فرمانده نیروی دریایی سپاه می‌گوید که این نیرو مجموعه متنوعی از پرنده‌های پهپادها را در اختیار دارد که قابلیت اجرای هرگونه عملیات علیه دشمنان را دارند. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

 

دریادار فدوی در گفتگو با تسنیم: آمریکا زمانی از توانمندی ما مطلع می‌شود که دیگر کاری از دستش برنمی‌آید/ مجموعه متنوعی از پهپادها را در اختیار داریم فرمانده نیروی دریایی سپاه می‌گوید که این نیرو مجموعه متنوعی از پرنده‌های پهپادها را در اختیار دارد که قابلیت اجرای هرگونه عملیات علیه دشمنان را دارند. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

 

دریادار فدوی در گفتگو با تسنیم: آمریکا زمانی از توانمندی ما مطلع می‌شود که دیگر کاری از دستش برنمی‌آید/ مجموعه متنوعی از پهپادها را در اختیار داریم فرمانده نیروی دریایی سپاه می‌گوید که این نیرو مجموعه متنوعی از پرنده‌های پهپادها را در اختیار دارد که قابلیت اجرای هرگونه عملیات علیه دشمنان را دارند. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

لذت نداری که خیلی ها نچشیدن  

علی میگفت: دوران راهنمایی کاپشن نداشتم مال برادرم که 20 سال ازم بزرگتره دادن  پوشیدم."  منم  انشايي فوق العاده نوشته بودم و رفتم بخونم، چون کاپشن خیلی بزرگ بود گذاشته بودم تو شلوارم معلوم نشه، داشتم امشام و میخوندم که دیدم کاپشن یه ورش در اومده الان همه میبینن میخندن بهم پس دفتر انشام آوردم پایین که دیده نشه، اما چشمای من خیلی ضعیف بود چون دفتر خیلی از چشام فاصله گرفت نمیتونستم ببینم یه جورایی حفظی گفتم و خراب کردم.  معلم بهم 18 دا

ادامه مطلب  

شعر  

به مرگ، آخر پروانه، تلخ می‌خندمبه اتفاق غریبی که می‌رسد از راهبه سوت و کور ترین لحظه های عمر خودمبه پیله‌های ترک خورده‌ی غرور و گناهکجاست آتش عصیان زیر خاکسترکه بعد مرگم از آن سربرآورم پرشورکه بال و پر بزند بیت بیت اشعارمدوباره زاده شود این پرنده‌ی گمراهطنین وحشت و تنهایی و جدایی راکنار گور غمینم به هم می‌آمیزمتمام می‌شود آری، تمااام دغدغه‌هادر آن دقیقه‌ی تلخ، آن دقیقه‌ی کوتاهتمام ثانیه‌ها را به تو می‌اندیشمب

ادامه مطلب  

شعر  

به مرگ، آخر پروانه، تلخ می‌خندمبه اتفاق غریبی که می‌رسد از راهبه سوت و کور ترین لحظه های عمر خودمبه پیله‌های ترک خورده‌ی غرور و گناهکجاست آتش عصیان زیر خاکسترکه بعد مرگم از آن سربرآورم پرشورکه بال و پر بزند بیت بیت اشعارمدوباره زاده شود این پرنده‌ی گمراهطنین وحشت و تنهایی و جدایی راکنار گور غمینم به هم می‌آمیزمتمام می‌شود آری، تمااام دغدغه‌هادر آن دقیقه‌ی تلخ، آن دقیقه‌ی کوتاهتمام ثانیه‌ها را به تو می‌اندیشمب

ادامه مطلب  

شعر  

به مرگ، آخر پروانه، تلخ می‌خندمبه اتفاق غریبی که می‌رسد از راهبه سوت و کور ترین لحظه های عمر خودمبه پیله‌های ترک خورده‌ی غرور و گناهکجاست آتش عصیان زیر خاکسترکه بعد مرگم از آن سربرآورم پرشورکه بال و پر بزند بیت بیت اشعارمدوباره زاده شود این پرنده‌ی گمراهطنین وحشت و تنهایی و جدایی راکنار گور غمینم به هم می‌آمیزمتمام می‌شود آری، تمااام دغدغه‌هادر آن دقیقه‌ی تلخ، آن دقیقه‌ی کوتاهتمام ثانیه‌ها را به تو می‌اندیشمب

ادامه مطلب  

شعر  

به مرگ، آخر پروانه، تلخ می‌خندمبه اتفاق غریبی که می‌رسد از راهبه سوت و کور ترین لحظه های عمر خودمبه پیله‌های ترک خورده‌ی غرور و گناهکجاست آتش عصیان زیر خاکسترکه بعد مرگم از آن سربرآورم پرشورکه بال و پر بزند بیت بیت اشعارمدوباره زاده شود این پرنده‌ی گمراهطنین وحشت و تنهایی و جدایی راکنار گور غمینم به هم می‌آمیزمتمام می‌شود آری، تمااام دغدغه‌هادر آن دقیقه‌ی تلخ، آن دقیقه‌ی کوتاهتمام ثانیه‌ها را به تو می‌اندیشمب

ادامه مطلب  

شعر  

به مرگ، آخر پروانه، تلخ می‌خندمبه اتفاق غریبی که می‌رسد از راهبه سوت و کور ترین لحظه های عمر خودمبه پیله‌های ترک خورده‌ی غرور و گناهکجاست آتش عصیان زیر خاکسترکه بعد مرگم از آن سربرآورم پرشورکه بال و پر بزند بیت بیت اشعارمدوباره زاده شود این پرنده‌ی گمراهطنین وحشت و تنهایی و جدایی راکنار گور غمینم به هم می‌آمیزمتمام می‌شود آری، تمااام دغدغه‌هادر آن دقیقه‌ی تلخ، آن دقیقه‌ی کوتاهتمام ثانیه‌ها را به تو می‌اندیشمب

ادامه مطلب  

شعر  

به مرگ، آخر پروانه، تلخ می‌خندمبه اتفاق غریبی که می‌رسد از راهبه سوت و کور ترین لحظه های عمر خودمبه پیله‌های ترک خورده‌ی غرور و گناهکجاست آتش عصیان زیر خاکسترکه بعد مرگم از آن سربرآورم پرشورکه بال و پر بزند بیت بیت اشعارمدوباره زاده شود این پرنده‌ی گمراهطنین وحشت و تنهایی و جدایی راکنار گور غمینم به هم می‌آمیزمتمام می‌شود آری، تمااام دغدغه‌هادر آن دقیقه‌ی تلخ، آن دقیقه‌ی کوتاهتمام ثانیه‌ها را به تو می‌اندیشمب

ادامه مطلب  

شعر  

به مرگ، آخر پروانه، تلخ می‌خندمبه اتفاق غریبی که می‌رسد از راهبه سوت و کور ترین لحظه های عمر خودمبه پیله‌های ترک خورده‌ی غرور و گناهکجاست آتش عصیان زیر خاکسترکه بعد مرگم از آن سربرآورم پرشورکه بال و پر بزند بیت بیت اشعارمدوباره زاده شود این پرنده‌ی گمراهطنین وحشت و تنهایی و جدایی راکنار گور غمینم به هم می‌آمیزمتمام می‌شود آری، تمااام دغدغه‌هادر آن دقیقه‌ی تلخ، آن دقیقه‌ی کوتاهتمام ثانیه‌ها را به تو می‌اندیشمب

ادامه مطلب  

شعر  

به مرگ، آخر پروانه، تلخ می‌خندمبه اتفاق غریبی که می‌رسد از راهبه سوت و کور ترین لحظه های عمر خودمبه پیله‌های ترک خورده‌ی غرور و گناهکجاست آتش عصیان زیر خاکسترکه بعد مرگم از آن سربرآورم پرشورکه بال و پر بزند بیت بیت اشعارمدوباره زاده شود این پرنده‌ی گمراهطنین وحشت و تنهایی و جدایی راکنار گور غمینم به هم می‌آمیزمتمام می‌شود آری، تمااام دغدغه‌هادر آن دقیقه‌ی تلخ، آن دقیقه‌ی کوتاهتمام ثانیه‌ها را به تو می‌اندیشمب

ادامه مطلب  

شعر  

به مرگ، آخر پروانه، تلخ می‌خندمبه اتفاق غریبی که می‌رسد از راهبه سوت و کور ترین لحظه های عمر خودمبه پیله‌های ترک خورده‌ی غرور و گناهکجاست آتش عصیان زیر خاکسترکه بعد مرگم از آن سربرآورم پرشورکه بال و پر بزند بیت بیت اشعارمدوباره زاده شود این پرنده‌ی گمراهطنین وحشت و تنهایی و جدایی راکنار گور غمینم به هم می‌آمیزمتمام می‌شود آری، تمااام دغدغه‌هادر آن دقیقه‌ی تلخ، آن دقیقه‌ی کوتاهتمام ثانیه‌ها را به تو می‌اندیشمب

ادامه مطلب  

شعر  

به مرگ، آخر پروانه، تلخ می‌خندمبه اتفاق غریبی که می‌رسد از راهبه سوت و کور ترین لحظه های عمر خودمبه پیله‌های ترک خورده‌ی غرور و گناهکجاست آتش عصیان زیر خاکسترکه بعد مرگم از آن سربرآورم پرشورکه بال و پر بزند بیت بیت اشعارمدوباره زاده شود این پرنده‌ی گمراهطنین وحشت و تنهایی و جدایی راکنار گور غمینم به هم می‌آمیزمتمام می‌شود آری، تمااام دغدغه‌هادر آن دقیقه‌ی تلخ، آن دقیقه‌ی کوتاهتمام ثانیه‌ها را به تو می‌اندیشمب

ادامه مطلب  

شعر  

به مرگ، آخر پروانه، تلخ می‌خندمبه اتفاق غریبی که می‌رسد از راهبه سوت و کور ترین لحظه های عمر خودمبه پیله‌های ترک خورده‌ی غرور و گناهکجاست آتش عصیان زیر خاکسترکه بعد مرگم از آن سربرآورم پرشورکه بال و پر بزند بیت بیت اشعارمدوباره زاده شود این پرنده‌ی گمراهطنین وحشت و تنهایی و جدایی راکنار گور غمینم به هم می‌آمیزمتمام می‌شود آری، تمااام دغدغه‌هادر آن دقیقه‌ی تلخ، آن دقیقه‌ی کوتاهتمام ثانیه‌ها را به تو می‌اندیشمب

ادامه مطلب  

جان‌های به‌هم‌پیوسته  

این جوری که تمام این روزا رو ساکت بودم، خیلی تأسّف‌آوره؛ مخصوصاً که اوّلای اردی‌بهشت، مخلوطی داشتم از روزهای پراتفاق و خوشایند و روزهای کسل‌کننده و غم‌انگیز. و جالب این جاست که آخر ماه فکر کردم با خودم که بنویسم هر روز و این گونه به همه‌ی تصمیم‌هام جامه‌ی عمل می‌پوشونم من. نمی‌خوام ریویوی مفصلی بدم؛ ترجیح می‌دم به جاش از این به بعد هر روز بنویسم. فقط حیفه که نگم چند تا چیزو. اوّل این که جوجه‌های خوشگل المپیادی مرحله دوشونو دادن. سخت

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1