ای وای دلم .  

  ای وای دلم .
     باز امشب مثل هرشب .....
  این دل دیوانه  بی قرار توست .
  بی خواب پراکنده در انتظار توست ..
  چشم هایم بارانیست ..
  منو چشم به انتظار نگذار ..
  بر گرد  دیوانه ..
  این دل  عاشق بی قرارتوست ..
   ميترا دلفان آذری 
   1397/4/20

ادامه مطلب  

تنگ غروب  

     تنگ غروب.
    تنگ غروبه بی تابم ..
     بغض تلخی در گلو دارم ..
    خورشید آرام آرام  و عاشقانه می رود  ..
      تا در آغوش ابرها گم شود ...
     من با فانوس چشمانم در انتظارت ..
    خطه های وسط جاده را می شمارم ..
    فانوس آرزو هایم همیشه روشن است ..
     و چشم و دلم در انتظار توست ..
     در سر هوای عشق تو دارم ..
    چه عادت قشنگی ایست ..
       در انتظار تو بودن ..
 
    ميترا دلفان آذری 
      1397/4/14

ادامه مطلب  

از تو دوره دورم ..  

  از تو دوره دورم .
   فصل ها چشم به راهت دوختم ..
عمرم در حسرت دیدارت خزان شد ..
  قلبم را به روی سر نوشت گشودم ..
  مانند یا رویا ..
  با وا ژه های تکه شده سقوط کردم ..
  حالا از تو دوره ... دوره  .. دورم .
 ولی هنوز عشق تو و نام زیبای تو ..
  قلبم را چنگ می زند ..
  
    ميترا دلفان آذری 
   1397/4/29

ادامه مطلب  

هنرتنظیم دین1  

 
بسم الله الرحمن الرحیم
 
مقاله:
موضوع:تنظیم دردین
تحقیق وتقدیم:مبیم منصوری
انسان درطی معاملات خودبا دین!که برنامه الهی برای سعادت اوست؛توانسته است تمام ادیان ارسالی ازجانب خداوند را با آمال وآرزوهای خود هماهنگ نماید،این درحالی است که دین کلیت نظام هستی را برای سعادت هدف گرفته و انسان تنها آمال وآرزوهای خود را سعادت می داند،تضادی بدین بزرگی دین را درنظرانسان بسیارخشک وبلاانعطاف نشان داده است ،سخن گفتن ازقانون دقیق وبدون تغییربرای انس

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1